Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid

De Stad Hasselt/OCMW Hasselt respecteert de privacy bij het verwerken van (persoons)gegevens m.b.t. het gebruik van haar internet(sub)websites. Op de (sub)websites van de Stad Hasselt/OCMW Hasselt worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Deze worden verzameld en behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

1. Doel van de werking

De Stad Hasselt/OCMW Hasselt verwerkt uw gegevens voor volgende doeleinden:

  • om de door u gevraagde informatie te verstrekken en/of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren en u hierover te informeren.
  • om u op de hoogte te houden van andere producten en/of diensten van de Stad Hasselt/OCMW Hasselt

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de hierboven beoogde doelstellingen. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u de Stad Hasselt/OCMW Hasselt uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven beoogde doeleinden. Behoudens wettelijk voorgeschreven of ingeval u de toestemming gaf, worden uw persoonsgegevens niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

2. Uw rechten

U kan er van uitgaan dat de Stad Hasselt/OCMW Hasselt de persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. De Stad Hasselt/OCMW Hasselt garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. In ieder geval heeft u steeds volgende rechten:

  •  U heeft steeds toegang tot uw geregistreerde persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.
  •  U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren en/of gegevens te laten verwijderen.  Hiertoe kunt u contact opnemen met de webmaster .

3. Wijzigingen en contact

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van de Stad Hasselt/OCMW Hasselt, dan kunt u een e-mail sturen naar de webmaster. Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Het is dan ook aan de gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document.